LOXEAL 58-11 50ml KLEJ USZCZELNIACZ DO GWINTÓW ŻÓŁTY

62,00 zł
Brutto

LOXEAL 58-11 50ml KLEJ USZCZELNIACZ DO GWINTÓW ŻÓŁTY

Ilość

LOXEAL 58-11 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem średniej wytrzymałości i wysokiej lepkości, modyfikowany PTFE do uszczelniania metalowych gwintów stożkowo-cylindrycznych o różnych rozmiarach elementów hydraulicznych i pneumatycznych.

Produkt działa również antykorozyjnie.

Utwardzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami (w gwincie). Produkt znajduje szczególne zastosowanie tam, gdzie wymagany jest utrudniony demontaż oraz mogą wystąpić duże ciśnienia mediów w uszczelnianych instalacjach. Własności tiksotropowe

Loxeal 58-11 zapobiegają migracji uszczelniacza podczas montażu. Klej jest odporny na wstrząsy i wibracje oraz utrzymuje własności uszczelniające połączeń w zakresie temperatur pracy od –55oC do +150oC.

Loxeal 58-11 jest zatwierdzonym uszczelniaczem do gwintów w instalacjach gazowych (DVGW zgodnie z DIN EN 751-1), w gazowych instalacjach wysokociśnieniowych i instalacjach gazów płynnych LPG przy pracy w układach nieprzekraczających ciśnienia 20 bar (Australian Gas Association - dopuszczenie nr 5048).

Zatwierdzony został również do instalacji tlenowych przy ciśnieniach roboczych do 10 bar i w temperaturach do +60oC (BAM 1432/95 4-755). Posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (WRAS nr 1310513).

Uzyskał rejestrację w kategorii NSF P1 (nr 141234) jako uszczelniacz dopuszczony do stosowania w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej tworzy elastyczną spoinę, która uszczelniając gwint zastępuje inne metody uszczelniania: przędzę, pakuły, pasty, taśmę teflonową itp. Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

Znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie wymagany jest sporadyczny i demontaż połączeń gwintowych normalnymi narzędziami.

Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz szczelność. Dodatek substancji fluoryzującej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w gwincie przy użyciu lampy UV.

Szczelność połączenia osiągana jest przy całkowitym wypełnieniu zwoju w gwincie.

WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: anaerobowy metakrylan

Kolor: żółty fluorescencyjny

Lepkość: 20 000 – 80 000 [mPa.s] przy 25oC

Temperatura zapłonu: > +100oC

Gęstość: 1,1 (g/ml) przy 25oC

Zawartość rozpuszczalników: brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze od +8oC do +28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna): 15 – 30 min

Wytrzymałość funkcjonalna (75%): 1 – 3 h

Wytrzymałość pełna (100%): 3 – 6 h

Pomiary wykonano dla śrub M10x20 Zn jakości 8.8 i nakrętki o wymiarach h=0,8 d w temp. +25oC.

WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Maksymalna średnica gwintu/szczelina: M80/3”/0,50 mm

Dopuszczalne naprężenia tnące (ISO 10123): 6 – 13 N/mm2

Moment zrywający (ISO 10964): 18 – 24 Nm

Moment całkowity (ISO 10964): 7 – 14 Nm

Zakres temperatur pracy: -55oC +150oC

Pomiary obciążeń mechanicznych: próba dla śruby stalowej cynkowanej M10x20 (jakość 8.8) i nakrętki o wymiarach h=0,8 d w temp. +25oC:

58-11-50
10000 Przedmioty