PULSAR CLIMA FRESH ODGRZYBIACZ DO KLIMATYZACJI KLIMY 300ml

22,48 zł
Brutto

PULSAR CLIMA FRESH ODGRZYBIACZ DO KLIMATYZACJI KLIMY 300ml

Ilość

OPIS PRODUKTU:

PULSAR CLIMA FRESH - to profesjonalny środek do czyszczenia wewnętrznych elementów klimatyzatorów zarówno samochodowych jak i domowych czy też biurowych. Preparat ten usuwa stęchły zapach i czyści wymiennik ciepła i kanały przelotowe klimatyzatora.

Zawiera m.in. izopropanol, który ma właściwości bakteriobójcze.

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:

Aerozol tworzy gęstą pianę, która nie spływa, a dzięki temu ciąg powietrza dostarcza preparat do wszystkich zakamarków podzespołów klimatyzacji.

Instrukcja użytkowania:

1. Usunąć filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji (znajduje się on najczęściej z przodu samochodu pod maskownicą podszybia od strony pasażera).

2. Uruchomić silnik samochodu.

3. Wyłączyć klimatyzację.

4. Ustawić nawiew powietrza na najniższą temperaturę.

5. Nastawić centralny nadmuch powietrza do kabiny na maksymalną moc.

6. Wstrząsnąć kilkakrotnie pojemnikiem CLIMA FRESH.

7. Założyć rurkę dozującą na zawór aerozolu i wsunąć ją jak najgłębiej, bezpośrednio do głównego kanału dolotowego klimatyzacji. UWAGA: od strony filtra przeciwpyłkowego.

8. Przestawić wentylator na recyrkulację wewnętrzną samochodu (obieg wewnętrzny powietrza).

9. Rozpocząć rozpylanie aerozolu długimi seriami, aż do opróżnienia całej zawartości pojemnika.

10. Przestawić cyrkulację powietrza na obieg zewnętrzny, wyjąć rurkę dozującą CLIMA FRESH, pozostawiając pracujący nadmuch na kilka minut.

11. Wyłączyć silnik, pozostawić otwarte drzwi i odczekać 20-30 min.

12. Założyć nowy filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Po zakończeniu czyszczenia można ponownie uruchomić klimatyzację. W razie niewystarczających efektów, czyszczenie powtórzyć po kilku dniach. W przypadku czyszczenia klimatyzacji po raz pierwszy najlepiej powtórzyć czyszczenie po 4, ale nie później niż po 7 dniach. Powoduje to usunięcie nowych zarodników grzybów przed okresem ich dojrzałości. Czyszczenie klimatyzacji należy przeprowadzić co najmniej dwa razy do roku – na wiosnę i przed okresem jesiennym (dotyczy klimatyzatorów samochodowych). Klimatyzatory biurowe i domowe należy czyścić w zależności od intensywności ich użytkowania, ale nie rzadziej niż co dwa miesiące.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozoli produktu; preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne stosować krem do rąk. Produkt jest skrajnie łatwopalnym preparatem w aerozolu, a jego pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary mogą unosić się do źródła zapłonu i powracać w postaci płomienia. Ogrzanie, iskra lub kontakt z ogniem mogą spowodować zapłon. Wydziela toksyczne gazy w warunkach pożaru. Zalecane środki gaśnicze: proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda - prądy rozproszone. W razie pożaru nie gasić silnym strumieniem wody.

KAACF300
9976 Przedmioty