LOXEAL 30-11 50ml KLEJ UV PLEXI PVC ABS NISKA LEPKOŚĆ

LOXEAL 30-11 50ml KLEJ UV PLEXI PVC ABS NISKA LEPKOŚĆ

LOXEAL 30-11 to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny polimeryzujący w szczelinie złącza po naświetleniu promieniami UV, do klejenia tworzyw PVC, PC, ABS, Plexi, oraz w/w tworzyw z metalem, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste.

Powierzchnia spoiny może być naświetlona promienia-mi UV przy pomocy promiennika (lampy UV) lub światłem słonecznym.

Kleje utwardzane światłem UV wyróżniają się: wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania (do uzyskania wytrzymałości ręcznej kilka sekund), bardzo dobrą odpornością na media, łatwością dozowania również w automatycznych systemach nanoszenia, wynikającą z braku konieczności mieszania. Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia i długości fali światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje UV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest cienka i “czysta” spoina, krótki czas wiązania i duża wytrzymałość złącza pomiędzy metalem, i  tworzywem sztucznym, jeśli tylko powierzchnia złącza da się naświetlić UV (jeden z klejonych substratów jest przezroczysty).

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Lepkość (mPa s,25°C):                           200-300

Szczelina wypełnienia:                           0,03-0,2mm

Wytrzym. na ścin. przy rozciąganiu:         7-12 N/mm2

Współcz. załamania (refrakcji):                1,473

Przepuszczalność światła:             > 98%

Współcz. rozsz. cieplnej: (1/K)       85x10-6mm/mm/oC

Stała dielektr. DIN 53483 (1 Mhz,25oC):   4

Przewodność cieplna ( W/mK )       >0,1

Napięcie przebicia:                30-80kV/mm

Zakres temperatur pracy:        -55  +120oC

Zatwierdzony do użytku medycznego zgodnie z ISO 10993

30-11-50