LOXEAL 30-20 250ml KLEJ UV METAL SZKŁO ŚREDNIA LEPKOŚĆ

LOXEAL 30-20 250ml KLEJ UV METAL SZKŁO ŚREDNIA LEPKOŚĆ

LOXEAL 30-20 to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny polimeryzujący w szczelinie złącza po naświetleniu promieniami UV, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste

Powierzchnia spoiny może być naświetlona promienia-mi UV przy pomocy promiennika (lampy UV) lub światłem słonecznym.

Kleje utwardzane światłem UV wyróżniają się: wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania (do uzyskania wytrzymałości ręcznej kilka sekund), bardzo dobrą odpornością na media, łatwością dozowania również w automatycznych systemach nanoszenia, wynikającą z braku konieczności mieszania. Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia i długości fali światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje UV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest cienka i “czysta” spoina, krótki czas wiązania i duża wytrzymałość złącza pomiędzy metalem, szkłem i  tworzywem sztucznym, jeśli tylko powierzchnia złącza da się naświetlić UV (jeden z klejonych substratów jest przezroczysty).

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: ester metakrylowy

Kolor: bezbarwny, przezroczysty

Lepkość: 2.200 – 2.900 [mPa.s] przy 25oC

Gęstość: 1,1[g/cm3] przy 25oC

Temperatura zapłonu: > +100oC

Zawartość rozpuszczalników: brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze od +8oC do +28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna): 6 – 10 s

Czas naświetlania UV dotyczy źródła światła o mocy 5-7 mW/cm2

Wytrzymałość pełna (100%): po 12 h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina wypełnienia: 0,03 - 1,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie: 10 - 14 N/mm2

Współczynnik załamania (refrakcji): 1,49 - 1,51

Przepuszczalność światła: > 98%

Współcz. rozsz. cieplnej: (1/K) 85x10-6 mm/mm/oC

Stała dielektryczna DIN 53483 4 [1 Mhz, przy 25oC]

Przewodność cieplna: > 0,1 W/mK

Napięcie przebicia: 30 – 80 kV/mm

Zakres temperatur pracy: -50 +120oC

30-20-250