LOXEAL 30-22 50ml KLEJ UV METAL SZKŁO WYSOKA LEPKOŚĆ

LOXEAL 30-22 50ml KLEJ UV METAL SZKŁO WYSOKA LEPKOŚĆ

LOXEAL UV 30-22 to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny wysokiej lepkości polimeryzujący w szczelinie złącza po naświetleniu promieniami UV. Przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami, tworzący spoiny cienkie, bardzo wytrzymałe i przezroczyste. Kleje utwardzane światłem UV wyróżniają się: wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania (do uzyskania wytrzymałości ręcznej kilka sekund), bardzo dobrą odpornością na chemikalia, łatwością dozowania również w automatycznych systemach nanoszenia (wynikającą z braku konieczności mieszania składników).

Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia i długości fali światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje UV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest cienka i “czysta” spoina, krótki czas wiązania i duża wytrzymałość złącza pomiędzy metalem, szkłem i  tworzywem sztucznym, jeśli tylko powierzchnia złącza da się naświetlić UV (jeden z klejonych substratów jest przezroczysty).Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: ester metakrylowy

Kolor: bezbarwny, przezroczysty

Lepkość (przy 250C): 5.500 – 7.500 [mPa.s]

Gęstość (przy 250C): 1,10 [g/cm3]

Temperatura zapłonu: > +1000C

Szczelina wypełnienia: 0,03 – 2 mm

Czas tężenia (światło UV 365 nm): 6 - 10 s

Wytrzymałość pełna (100%): 12 h

Zawartość rozpuszczalników: brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze od +80C do +280C w oryginalnym opakowaniu

WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D2095-69): 8 - 12 N/mm2

Twardość (Shore’a D): 50 - 65

Wydłużenie przy zerwaniu: 80-100%

Zakres temperatur pracy: -55 +1200C

Współczynnik załamania (refrakcji): 1,49

Przepuszczalność światła: > 98%

Współcz. rozszerzalności cieplnej: (1/K) 85x10-6 mm/mm/0C

Stała dielektryczna (250C, 1000 Hz): 4

Przewodność cieplna: > 0,1 W/mK

Napięcie przebicia: 10 – 12 kV/mm

30-22-50