LOXEAL 30-23 50ml KLEJ UV METAL SZKŁO NISKA LEPKOŚĆ

98,19 zł
Brutto

LOXEAL 30-23 50ml KLEJ UV METAL SZKŁO NISKA LEPKOŚĆ

Ilość

LOXEAL UV 30-23 to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o niskiej  lepkości polimeryzujący w szczelinie złącza po naświetleniu promieniami UV. Przeznaczony do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami, tworzący spoiny cienkie, bardzo wytrzymałe i przezroczyste. Kleje utwardzane światłem UV wyróżniają się: wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania (do uzyskania wytrzymałości ręcznej kilka sekund), bardzo dobrą odpornością na chemikalia, łatwością dozowania również w automatycznych systemach nanoszenia (wynikającą z braku konieczności mieszania składników).

Szybkość utwardzania klejów zależy od natężenia i długości fali światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje UV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest cienka i “czysta” spoina, krótki czas wiązania i duża wytrzymałość złącza pomiędzy metalem, szkłem i  tworzywem sztucznym, jeśli tylko powierzchnia złącza da się naświetlić UV (jeden z klejonych substratów jest przezroczysty).

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: ester metakrylowy

Kolor: bezbarwny, przezroczysty

Lepkość: 50 - 100 [mPa.s] przy 25oC

Gęstość: 1,02 [g/cm3] przy 25oC

Temperatura zapłonu: > +100oC

Zawartość rozpuszczalników: brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze

od +8oC do 28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas utwardzania UV (365 nm): 8 – 15 s

(Czas utwardzania UV dotyczy źródła światła o mocy 100 mW/cm2)

Wytrzymałość pełna (w temp. 200C): 12 h

TYPOWE WŁASNOŚCI SPOINY (po 24h):

Szczelina wypełnienia: 0,03 - 1,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D-2095-69): 10 - 14 N/mm2

Wydłużenie przy rozerwaniu (DN 535004): 60 – 100%

Twardość (Shore’a D): 65 - 75

Współczynnik załamania (refrakcji): 1,48 - 1,51

Przepuszczalność światła: > 98%

Współcz. rozsz. cieplnej: (1/K) 85x10-6 mm/mm/0C

Stała dielektryczna: 4 (1000 Hz przy 250C)

Przewodność cieplna: > 0,1 W/mK

Napięcie przebicia: 10 – 12 kV/mm

Zakres temperatur pracy: -550C +1200C

30-23-50
10000 Przedmioty